Mønster: Visste du det

Dokumentasjon
  • Vennligst ikke gjør vesentlige endringer i malen uten samtykke fra Do You Know-prosjektdeltakerne . Hvis det er rimelig tvil om riktigheten av en bestemt kunngjøring, fortsett som følger:
    • Vennligst åpne en diskusjon om denne redigeringen på malen CO umiddelbart .
    • Vær konstruktiv: begrunn tvilen din, ikke begrens deg til kritikk, prøv å tilby en alternativ formulering.
    • Og bare hvis du ikke kan komme til enighet, skjul den omstridte formuleringen med taggen <!-- -->.
    • Bekreft at malen er riktig utformet ved å bruke forhåndsvisningsfunksjonen.
Hovedpersonen i filmen "The Wizard of Oz"
Int Ball
Membranmotor fra 1934 patent