Mal:Dagens begivenheter:07-16

Første vellykkede atombombetest