Liste over dødsfall i 2022

Informasjonslister

Denne listen gir en liste over personer som oppfyller de fastsatte kriteriene for betydning (se Wikipedia: Kriterier for personligheters betydning ) som døde i 2022 .

Dødsårsaken oppgis kun i unntakstilfeller (drap, selvmord, trafikkulykker eller ulykker). I andre tilfeller er det ikke spesifisert .

Data overføres til listen over gjeldende måned den 7. dagen i hver påfølgende måned.

Se også kategorien "Døde i 2022" .

juli

16. juli

15. juli

den 14. juli

13. juli

juli, 12

11. juli

10. juli

9. juli

8. juli

7. juli

6. juli

5. juli

4. juli

3 juli

2. juli

1. juli

juni

Kan

april

mars

februar

januar

Linker

Døde i: 2021Liste over dødsfall i 2022Døde i: 2023