pavelig legat

Henryk Semiradsky . "Prins Alexander Nevsky mottar pavelige legater" . 1876

Pavelig legat ( lat.  Legatus papae, Legatus Pontificius ) er pavens personlige representant i forskjellige land med et oppdrag for den perioden som er nødvendig for å fullføre den. Legaten utnevnes personlig av paven og sendes på oppdrag til regjeringen, til monarken eller til et visst troende fellesskap, eller for å organisere en bestemt viktig kirkelig begivenhet. Legater begynte å bli utnevnt av paver fra 600-tallet. I motsetning til den pavelige nuntius , var ikke legaten en permanent diplomatisk representant og handler kun på vegne av paven innenfor rammen av oppdraget som ble mottatt.

Litteratur

På russisk
På andre språk